Archive for the ‘matematica’ Category

BookCrossing.lx.ro

de Cătălina Daniela Răducu

Introducere. Rădăcini filosofice relevante

Matematica şi logica, cele mai vechi dintre ştiinţe, creaţii ale gândirii elene, s-au dezvoltat timp de aproape două milenii chip independent, chiar dacă matematica a constituit un subiect de particular interes pentru filosofi, oferind logicienilor mostre de inferenţe riguroase şi modelul unei ştiinţe demonstrative. Noua eră va fi pentru matematică una care se va reevalua raportul ei cu logica: aceasta din urmă va oferi mijloacele pentru reevaluarea fundamentelor matematicii.

Intenţia acestei lucrări este de a discuta cum anume s-a transpus fapt acest remarcabil efort de fundamentare a matematicilor prin contribuţiile celor trei mari curente: logicismul, formalismul, intuiţionismul.

Tot articolul